En boks, stemmeurne

Ved siste kontroll av stemmeurner i dag, onsdag 13. september, ble det oppdaget et mindre antall stemmesedler som ikke er inntatt i telling av kommunens valgoppgjør.

Urnen innehold stemmesedler fra både kommune- og fylkestingsvalget.

På valgurnen var det 144 stemmesedler på kommunevalget, og 115 stemmesedler til fylkestingsvalget.

Vi tok umiddelbart kontakt med Valgdirektoratet, og korrigerende tiltak ble iverksatt onsdag ettermiddag.

Ny opptelling og ny møtebok legges frem for behandling i valgstyret i Askøy kommune 14. september 2023.

Back to top