faktura

Det er avgjort at barnehagene åpner 20. april.

Fra den dagen barnet har tilbud om barnehageplass, skal det betales for plassen. For de barna som har hatt et tilbud fra 14. april, skal det betales fra denne datoen, uavhengig av hvor mange timer barnet har hatt tilbud om plass.

Faktura krediteres

Det er sendt ut faktura for mars 2020 på barnehage og SFO. Denne må betales som opplyst tidligere. Det blir ikke sendt ut faktura for april som vanlig.

Faktura for mai blir sendt ut i begynnelsen av mai, og i tillegg til betaling for barnehage og SFO i mai, vil denne inneholde refusjon for 19 dager i mars, samt betaling for dagene i april, noen fra 14/4 og noen fra 20/4.

Forfall for denne faktura er litt avhengig av når vi får endret alle abonnementene i vårt fakturasystem slik at faktura som blir sendt ut er korrekt. Forfall på denne fakturaen kan tidligst bli 31/5, med muligheter for forfall ut i juni. Faktura for juni kan da bli 30/6 eller ut i juli.

Kan jeg holde barnet hjemme?

Foreldre som selv velger å holde barna hjemme, må betale for barnehageplass som normalt.

Brev til foreldre

Fredag 17.april 2020. er det sendt ut brev til foresatte:  pdf Gjenåpning av barnehagene 20 april 2020 (372 KB)

Den enkelte barnehage vil i tillegg sende ut informasjon om praktisk organisering i barnehagen.

Les mer om åpning av barnehagene på Askøy

Åpner barnehagene mandag 20.april

 

Back to top