Foto fra innsiden av Dyrdalsfjellet høydebasseng

Teknisk sektor skal de nærmeste årene gjennomføre betydelige utbyggings-prosjekt og søker en kompetent leder og relasjonsbygger.

Vi søker Teknisk sjef

Stillingen inngår i rådmannens ledergruppe, og har overordnet lederansvar for ca. 100 medarbeidere. Sektoren forvalter betydelige driftsmidler, og det er planlagt investeringer i størrelsesorden 2-3 milliarder kroner de nærmeste årene.

Du blir ansvarlig leder for hele sektoren / tjenesteområdet, som omfatter et bredt spekter av fagområder:

  • Samferdsel­
  • Eiendom
  • Vann og avløp
  • Brann og redning.

Vår nye tekniske sjef vil få en nøkkelrolle i å videreutvikle kommunen, og får ansvaret for å følge opp resultatenhetene og ha det overordnede faglige og økonomiske ansvaret.

Store utviklingsprosjekt

I tiden fremover skal kommunen gjennomføre mange store og utfordrende utviklingsprosjekter, samtidig som det skal bygges videre på en kvalitetskultur innenfor sektoren.

Omfattende utbygging av infrastruktur på vann og avløpsnett, samt tunge byggeprosjekter som for eksempel skoler, omsorgsboliger og byområde skal igangsettes.

Spørsmål?

For ytterligere informasjon og spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med

Rådmann Eystein Venneslan telefon 409 09 988

Rådgivere hos Headvisor; Asbjørn Grini telefon 917 94 825

Rådgiver hos Headvisor; Bjørn Horne telefon 911 61 390

Se hele utlysningen - med arbeidsoppgaver og kvalifikasjonskrav

Finn-annonse: Er du klar til å ta en sentral lederrolle i Askøy kommune?

 

Back to top