En mann og to damer sitter i en sofa

Siden 2020 har vi hatt et samarbeid med Antidoping Norge. Målet med samarbeidet er at kommunen skal bli selvstendig i det forbyggende arbeidet, og at ansatte, samt andre som jobber med barn og ungdom, skal ha en følelse av at de har kunnskap til å agere.

Lisbeth Fauskanger (ORIGO, Ungdomstjenesten i Askøy kommune) og Janicke Johnsen (Treningsstudioet Nr.1 Fitness) deltok nettopp på "Nasjonalt seminar om doping og folkehelse".

Kunnskapsdeling

- Seminaret er en arena for å få informasjon og oppdatert kunnskap om dopingproblematikken. Det gir også kunnskap om, doping, holdninger, trender og konsekvenser, forteller Lisbeth Fauskanger.

Lisbeth og Janicke sitter begge i ressursgruppe ADNO (Antidoping Norge) og Askøy kommune.

Jobber forebyggende

Målet med samarbeidet er at Askøy skal bli selvstendig i det forbyggende arbeidet. Skoler, treningssentre, idretten og politiet skal få nok kunnskap til at de kan forebygge på sine arenaer.

- Vi deltok i sofadebatten på seminaret, der vi særlig hadde fokus på det holdningsskapende arbeidet. Hvordan møte ungdommene våre med kunnskap om doping og kroppspress er et viktig område det jobbes med, sier Johnsen.

Back to top