En konvolutt med et papir delvis inni som har en krøllalfa på seg for å illustrere digital post

Digital utsending av vedtak og informasjon vil medføre en tryggere og mer effektiv postgang fra oss til våre brukere.

Brevene vil gå til Altinn, med mindre man har en annen digital postkasse som Digipost eller e-Boks.

Hvis brevet som ankommer Altinn ikke blir lest innen 48 timer, vil det sendes i papirform til mottaker.

 

Vi har ikke anledning til å motta digital post, men vi kan kontaktes på . Husk å ikke oppgi personsensitive opplysninger i e-post.

Dersom du ønsker å søke på helse- og omsorgstjenester, benytt vårt søknadsskjema.

Tjenestene kan også kontaktes digital via helsenorge.no.

 

Dersom du som pårørende eller verge ønsker å motta post digitalt, må du oppgi fødselsnummer til oss. Ta i så tilfelle kontakt på telefon 56 15 82 50.

Back to top