Eldre mann som får vaksine fra en kvinnelig sykepleier

Regjeringen anbefaler alle fra 75 år og oppover en ny oppfriskningsdose koronavaksine fra 1. juli 2022. Dette vil for de fleste være en fjerde dose koronavaksine.

De nye anbefalingene er basert på råd fra Folkehelseinstituttet (FHI). Det understrekes fra helseministeren at vaksineringstempoet må tilpasses kommunenes kapasitet og at det er rom for å finne gode løsninger lokalt for å gi fleste mulig i målgruppen et tilbud – uavhengig av prioriteringsrekkefølge.

Helseministeren understreker også at det ikke kreves at kommunene skal beordre helsepersonell på jobb nå i sommermånedene.

Folkehelseinstituttet anbefaler følgende prioriteringsrekkefølge:

  1. Sykehjemsbeboere og sårbare personer som er 75 år og eldre med hjemmesykepleie
  2. Aldersgruppen 80 år og eldre
  3. Aldersgruppen 75-79 år

Hvem bør ta vaksine?

Anbefalingen om ny oppfriskningsdose for personer over 75 år gjelder uavhengig av om man nylig har gjennomgått infeksjon.

Når kan jeg ta ny oppfriskningsdose?

  • Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst fire måneder etter siste vaksinedose.
  • Har du hatt koronavirus, bør det gå tre uker fra du er frisk igjen til du tar ny vaksinedose.

Når er vaksinene tilgjengelig?

Siste levering av vaksiner til kommunene for sommeren var i uke 26, før denne nye anbefalingen. Det er nå satt opp en ekstra levering i uke 29.

Vi har begrenset med vaksiner i kommunen nå og disse prioriteres etter anbefalingene.

Fra 19. juli 2022 vil det være mulig å vaksinere seg på apotekene, se hvilke apotek det gjelder på Askøy på denne siden:

Back to top