Illustrasjonsfoto av koronaviruset (FHI)

Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00.

Har du spørsmål om tiltak, råd og regler? Under kan du finne svar på ofte stilte spørsmål, og vi oppfordrer til å lese gjennom og som om du finner svar på dine spørsmål.

Les også: Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap (regjeringen.no)

Tiltak, råd og regler
loading...
Nasjonale anbefalinger

Les om nasjonale anbefalinger hos Helsenorge.no her

Nasjonale regler

Les om nasjonale regler på Helsenorge.no her

Smittekarantene

Les om smittekarantene for nærkontakter (regjeringen.no) her

Det er felles isolasjons- og karanteneregler uansett om det er omikron eller annen virusvariant.

 • Det betyr karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære med mulighet for å teste seg ut etter 7 døgn - med PCR-test

 • Øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter 3 døgn, men fortsatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 døgn - med PCR-test.

Ikke karantene for barn og unge nærkontakter lenger

Vi har hatt egen forskrift som også satt barn og unge under 18 i nærkontakt-karantene. Denne ble opphevet ved midnatt 22. desember, dermed er det nasjonale regler som gjelder for alle. Barn og unge som var satt i nærkontakt-karantene før 22. desember er dermed ute av karantene. Men er man husstandsmedlem til en med påvist smitte er man i karantene. Husk å hold deg hjemme om du er syk.

Unntak fra smittekarantene

Smittekarantene gjelder ikke for følgende personer :

 • De som har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 måneder med varighet fra avisolering til 3 måneder etter prøvedato
 • De som har fått oppfriskningsdose for minimum 1 uke siden. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til den smittede må i tillegg testes daglig med antigen hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten
 • De som er under 18 år og ikke husstandsmedlem eller tilsvarende nære den smittede
Nærkontakt - hvem er det og hva gjelder?

Man regnes som «nærkontakt» hvis:

 • man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene. Dersom personen som er bekreftet smittet med covid-19 ikke utvikler symptomer gjøres smittesporing fra prøvetidspunktet.
  OG
 • kontakten har vært
  • under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER
  • direkte fysisk kontakt ELLER
  • direkte kontakt med sekret.

Hustandsmedlem eller tilsvarende nære

Hustandsmedlem eller tilsvarende nære er de du bor sammen med eller er så nære at de kan sammenlignes med de du bor med. Dette kan for eksempel være kjærester, bestevenner eller overnattingsbesøk.

Øvrige nærkontakter

Øvrige nærkontakter er de du etter definisjonen over har nærkontakt med, men ikke er husstandsmedlem eller tilsvarende nær med. Dette kan for eksempel være kolleger, klassekamerater og middagsbesøk.

Hvordan skal de andre husstandsmedlemmene forholde seg, hvis en ungdom er satt i karantene etter smitte på skolen?

Hvis en klasse settes i karantene på grunn av et smitteutbrudd, har elevenes familier ingen restriksjoner. Men følg med på om eleven får coronasymptomer.

Skulle det skje, eller vedkommende avlegger positiv test, har alle i familien karantene, fordi de er husstandsmedlemmer til en smittet person.

Les mer her

Hva innebærer det å være i karantene?

Du skal holde deg hjemme og bare utføre helt nødvendige ærender som ikke kan utføres av andre. Du kan for eksempel ikke gå på jobb eller ta kollektivtransport.

Hvis du må til legen eller på apoteket, må du benytte munnbind og reise på egnet måte med god avstand til andre.

Du kan gå tur utendørs, hvis du holder avstand til andre.

Hurtigtest / egentest

Her kan du lese om hvor og når du henter hurtigtest på Askøy, og se video hvordan du tester deg selv eller hjelper en annen:

Hurtigtest

Arrangementer og sosiale sammenkomster

Det er begrensninger på hvor mange som kan samles på innendørs arrangementer, og det er viktig å følge både råd og regler.

Les mer her

Munnbind

Munnbind er en del av tiltakene for å redusere risiko for smittespredning i situasjoner hvor en har økende eller høyt smittepress. Det er påbudt å bruke:

Les mer om hvor du må bruke munnbind

Gravide og ammende - råd om korona og vaksine

Her finn du svar på dei vanlegaste spørsmåla frå gravide og ammande om koronaviruset: Les meir her

Skole og barnehage

Hva gjelder i barnehagen og på skolen nå?

Les mer her

 • Det innføres hjemmeskole for 5-10. trinn fra og med 17. desember til og med 21. desember 2021.
 • Det innføres hjemmeskole for 1-4. trinn fra og med 20. desember til og med 21. desember 2021.

Foresatte til barn og unge med særlig omsorgsbehov tar kontakt med skolen og gjør avtale om tilbud. Foresatte i samfunnskritiske yrker må levere dokumentasjon fra arbeidsgiver med bekreftelse på at man har slik funksjon.

Den enkelte skole vil sende ut nærmere informasjon om hjemmeundervisning.

Hvor kan jeg teste meg for korona?

Du tester i hovedsak deg selv med hurtigtest. Les mer om hvor og hvordan: Hurtigtest (covid-19)

Får du positivt svar på hurtigtest skal du teste deg med PCR-test. Ring koronatelefonen så får du time: 56 15 57 57

Du kan varsle husstanden i påvente av svar på PCR-test.

Testteltet er flyttet

Testteltet som stod ved Helsetunet er når flyttet til Holmedalen i Kleppestø, ved Folkets hus.

Du kan ta hente hurtigtester i Holmedalen:

Mandag-fredag klokken:
08.30-08.45
14.30-14.45

Lørdag klokken 12.00-12.15

Beskyttet eller fullvaksinert?

Se definisjon på beskyttet og fullvaksinert på Helsenorge.no her

Reiser til og fra utlandet

Kravet om reisekarantene varierer ut fra alder, vaksinasjonsstatus og hvilken farge landet du reiser fra har:

Reiser til og fra utlandet

 

Sykehjem og omsorgsbolig

Sykehjem og institusjoner er åpne som normalt.

Besøkende må:

 • være frisk og uten luftveissymptomer
 • fylle ut registreringsskjema ved ankomst, og levere det til ansatte på avdelingen
 • bruke munnbind

Ansatte (uavhengig av vaksinasjonsstatus) i helsetjenestene våre bruker nå munnbind i all pasientnær kontakt.

Hvordan tester man seg selv? (VIDEO)
Trafikklys-modellen, hva er det?

Dette er forskjellen på de ulike nivåene:

Grønt nivå:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene og normalt renhold
 • Kontaktreduserende tiltak:
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdag

Gult nivå:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene og forsterket renhold
 • Kontaktreduserende tiltak:
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele klasser regnes som en kohort
 • To kohorter kan samarbeide utendørs
 • Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter
 • Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)
 • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser
 • Kohortvis/trinnvis gruppeinndeling på SFO
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt

Rødt nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene og forsterket renhold
 • Kontaktreduserende tiltak:
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Dele klasser inn i mindre kohorter (klassestørrelsen halveres)
 • To kohorter kan samarbeide utendørs
 • Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter
 • Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)
 • Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig
 • Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte som ikke tilhører samme kohort
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Samme kohorter på SFO som i skolen
 • Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Kilde: Helsedirektoratet

Vaksine mot korona

Alle over 12 år anbefales å ta koronavaksine. Anbefalingen henger først og fremst sammen med risikoen for alvorlig sykdomsforløp dersom du får korona. Vaksinasjon vil i tillegg til å beskytte den som vaksineres, også bidra til å redusere smittespredning i samfunnet. Det er frivillig og gratis for alle å ta vaksinen.

Les mer om vaksine på Askøy og hvem som får vaksine når.

Håndhygiene

Vask hendene ofte. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel.

Hostehygiene

Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet, og vask hendene etterpå.

Smittesporing

Kommunenes rutinemessige smittesporing bør kun omfatte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, slik som kjærester.

Dersom du er smittet, eller foresatt til en som er smittet, oppfordres du til å varsle øvrige nærkontakter og oppfordre til testing.

I helse- og omsorgsinstitusjoner og hjemmetjenester bør det gjennomføres smittesporing i henhold til egne beskrivelser.

Smittestopp-appen; registrer smitte

Les mer og last ned smittestopp-appen

Hvis du får positivt svar på testen trykker du på knappen «Har du testet positivt?» i appen. Der logger du deg inn via ID-porten, og dersom det er registrert i MSIS-databasen at du er smittet, vil appen sende ut varsel til de du har vært i nærheten av.

De vil da få en melding om at de har vært nærkontakt og oppfordres til å teste seg.

 

Back to top