Illustrasjonsfoto av koronaviruset (FHI)

Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00.

Har du spørsmål om tiltak, råd og regler? Under kan du finne svar på ofte stilte spørsmål, og vi oppfordrer til å lese gjennom og som om du finner svar på dine spørsmål.

Les også: Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap (regjeringen.no)

Tiltak, råd og regler
loading...
Avstand og 1-meteren

Det er ikke lenger krav å overholde 1-meterregelen.

Enkeltpersoner kan selv velge høyere beskyttelsesnivå for seg selv. For eksempel kan de som ønsker større beskyttelse mot luftveisinfeksjoner, velge å holde mer avstand til andre og selv benytte munnbind.

Håndhygiene

Vask hendene ofte. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel.

Hostehygiene

Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet, og vask hendene etterpå.

Når skal jeg teste meg?

Vi anbefaler at følgende personer tester seg:

 • Alle med nye luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, uansett om du er vaksinert eller ikke.
 • Uvaksinerte hustandsmedlemmer eller tilsvarende nærkontakter til en som er smittet
 • Øvrige uvaksinerte nærkontakter

Utvidet jevnlig testing fases ut. Bruk av mer tidsbegrenset jevnlig testing kan vurderes i utbruddsituasjoner. Dersom det er større utbrudd, kan jevnlig testing i henhold til FHIs faglige veiledning være hensiktsmessig. Til dette formålet er selvtester anbefalt testmetode.

Dersom du tester positiv på en selvtest, anbefales det å ta en PCR-test for å bekrefte testresultatet.

Hvor kan jeg teste meg for korona?

Vi kommer tilbake med informasjon om hvor du får tak i egentestere!

Du tester i hovedsak deg selv med selvtester. 

Du skal fremdeles bestille time til test om du har symptomer, og dersom du har fått positiv hurtigtest (egentest). Time til test bestiller du på koronatelefonen (56 15 57 57) eller på hjemmesiden vår: Testing, symptomer og legehjelp ved koronavirus

Ved positiv hurtigtest skal du ringe inn og bestille test i åpningstiden på koronatelefonen, testen foregår i testteltet ved Helsetunet. Du kan varsle husstanden i påvente av svar på PCR-test.

Hvordan tester man seg selv? (VIDEO)
Positiv egentest

Hvis du får positiv hurtigtest skal du ringe og bestille test på koronatelefonen, testen foregår i testteltet ved Helsetunet.

Du kan varsle husstanden i påvente av svar på PCR-test.

Råd ved luftveissymptomer

Råd ved nyoppståtte luftveissymptomer (feber, hoste, sår hals, tap av lukt- og smaksans, nedsatt allmenntilstand):

 • Hold deg hjemme
 • Test deg for covid-19. Dette gjelder først og fremst ungdom og voksne. Testing av barn kan vurderes i samråd med foresatt, for eksempel dersom barnet får nyoppståtte symptomer etter nærkontakt med bekreftet tilfelle.
Når kan du vende tilbake til jobb og skole?
 • Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19-test før de vender tilbake.
 • Hvis symptomene forsvinner helt etter én dag, kan du vende tilbake til jobb og skole.
 • Ved vedvarende symptomer bør du bli hjemme til allmenntilstanden er god, symptomene er i tilbakegang og du har vært feberfri i 24 timer, uten bruk av febernedsettende preparater/medisin. I de fleste tilfellene bør du holde deg hjemme i et par dager.
 • Ved mer alvorlige eller vedvarende symptomer, kontakt lege for vurdering.

Når du har testet negativt for covid-19, og symptomene er milde og allmenntilstanden ikke er påvirket, behøver du ikke å holde deg hjemme.

Ungdom og voksne kan gå tilbake til skole/jobb når de er i bedring, eller samme dag som testen tas, dersom indikasjon for testing var milde og symptomene små.

Du kan gå tilbake til skole/jobb selv om du har restsymptomer, som rennende nese eller lett hoste.

Det kan gjelde egne råd for helsepersonell og enkelte andre yrkesgrupper.

Luftveissymptomer i barnehage og barneskole

Barn som kun er snørrete eller har tett nese eller kroniske luftveissymptomer, trenger ikke å holde seg hjemme.

Barn med nyoppståtte symptomer som feber, hoste, sår hals og nedsatt allmenntilstand, bør være hjemme og kan gå i barnehage/skole når de er i bedring. Dette gjelder selv om barnet fremdeles har noen symptomer, slik som rennende nese eller lett hoste.

Isolering ved smitte

Det er et krav om at personer som er bekreftet smittet av covid-19, skal isolere seg. Dette gjelder også for vaksinerte. Å isolere seg innebærer å oppholde seg i eget hjem eller på et annet egnet  oppholdssted isolert fra andre, så langt som mulig også fra andre i samme husstand.

Personer som er hjemmeisolerte, kan avslutte isoleringen 5 døgn etter symptomdebut forutsatt at de har vært feberfrie i minst 24 timer, uten bruk av febernedsettende preparater.

Dersom den som tester positivt ikke er fullvaksinert og heller ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, teller man 5 døgn fra testdato.

Fullvaksinerte personer uten symptomer på luftveissykdom anbefales ikke testing. Dersom de likevel skulle teste positivt, bør de holde seg isolert i 2 døgn med tanke på eventuell symptomutvikling.

Smittesporing

Kommunenes rutinemessige smittesporing bør kun omfatte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, slik som kjærester.

Dersom du er smittet, eller foresatt til en som er smittet, oppfordres du til å varsle øvrige nærkontakter og oppfordre til testing.

I helse- og omsorgsinstitusjoner og hjemmetjenester bør det gjennomføres smittesporing i henhold til egne beskrivelser.

Råd til nærkontakter

Uvaksinerte hustandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter til kjente smittede anbefales å avstå fra kontakt med andre i 7 dager eller til å teste seg.

Dersom du ikke utsettes for videre eksponering, kan du i stedet for å avstå fra kontakt med andre, velge å teste deg regelmessig. Det kan enten skje ved:

 1. Daglig selvtesting i 7 dager
 2. PCR-test annenhver dag i 7 dager

Vaksinerte husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære anbefales ikke å avstå fra kontakt med andre, men bør teste seg ved symptomer.

Personer som er nærkontakter, men som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære, oppfordres til å:

 • Teste seg så snart de er informert om at de er nærkontakter
 • Begrense sosial omgang inntil negativt testsvar foreligger
 • Følge godt med på eventuelle symptomer i 10 dager etter nærkontakten
 • Ha lav terskel for å teste seg på nytt ved symptomer

Kommunelegen kan gjøre vurderinger rundt bruk av og anbefalinger om karantene.

Munnbind

Anbefaling/påbud om bruk av munnbind kan brukes som et lokalt tiltak ved behov. I helsetjenesten er munnbind et viktig smittevernstiltak.

Sykehjem og omsorgsbolig

Du kan besøke beboere på sykehjem som før pandemien. Men ta hensyn til andre beboere på sykehjem/omsorgsbolig.

Besøkende må skrive seg inn, da har vi litt kontroll på smittesporing.

Smittestopp-appen; registrer smitte

Les mer og last ned smittestopp-appen

Hvis du får positivt svar på testen trykker du på knappen «Har du testet positivt?» i appen. Der logger du deg inn via ID-porten, og dersom det er registrert i MSIS-databasen at du er smittet, vil appen sende ut varsel til de du har vært i nærheten av.

De vil da få en melding om at de har vært nærkontakt og oppfordres til å teste seg.

 

Back to top