To menn som håndhilser og smiler til kamera

Vi har inngått avtale med firmaet Backe Bergen om bygging av to fullskala idrettshaller, to svømmebasseng og klatrerom. Arbeidet med å klargjøre tomten for bygging starter opp i høst (2023), og byggestart er planlagt i januar 2024. Anlegget skal være klart for overlevering høsten 2026.

- Dette er et prosjekt vi har jobbet med grundig og lenge. Nå skal det bli flott å komme i gang med byggingen. For første gang gjennomfører Askøy kommune et prosjekt som en samspillsentreprise. Det betyr at vi jobber sammen med Backe, Asplan Viak som prosjekterende og Samtek (GK Norge og Vestrheim) som teknisk leverandør for å skape det beste prosjektet. Det er jeg trygg for at vi har klart. Dette blir et veldig bra anlegg, for brukere og for kommunen som skal drifte det, sier Tormod Hopland, prosjektleder for eiendom i Askøy kommune.

Skisse av en idrettshall fra utsiden med grøntområde utenfor.Illustrasjon av det nye idrettsanlegget: Asplan Viak.

Stor byggeaktivitet

Byggeområdet blir preget at stor aktivitet gjennom dagen, som følge av at både videregående skole, ungdomsskole og to fotballbaner omkranser byggeplassen. Backes prosjektleder, Geir Arne Hilt, har vært deltakende i prosjektet helt fra starten. Han er trygg på at nærhet til skoler og andre aktiviteter ikke vil by på problemer.

- Det blir en trang byggeplass, men vi har gjennom planfasen beskrevet en veldig god prosess for byggeprosjektet. Askøy kommune og kommende brukere av anlegget har vært sterkt og positivt engasjert gjennom hele planleggingen. For oss som entreprenør er det en fryd å bygge et prosjekt som er så godt planlagt, sier prosjektleder Geir Arne Hilt.

Samspill

For Askøy kommune er dette første gang et prosjekt gjennomføres i samspill. Dette prosjektet gjennomføres etter NORVEG-metoden. Samspill i planleggingsfasen var vellykket, og kommunen har valgt å videreføre samspillsmodellen også inn i gjennomføringsfasen.

Drift- og vedlikeholdskostnader skal holdes nede

For kommunen er ikke byggekostnaden isolert sett det viktigste. Levetidskostnaden knyttet til drift og vedlikehold kan ofte bli svært høye, dersom det ikke tidlig gjøres tiltak som forebygger dette. Det har Askøy kommune gjort. Sammen med hovedleverandør Backe og de andre deltagerne i prosjektet, har man jobbet for å få en lavest mulig totalkostnad målt i et 40-års perspektiv.

- Særlig svømmeanlegget er kostbart å drifte. Gode energitiltak, som gjenvinning av varmesolcelle og forberedt tilkopling på fjernvarme er valgt for å gi en forutsigbar og kostnadssparende drift av hele anlegget. I tillegg er det prioritert å bruke byggematerialer av høy kvalitet som holder sin kvalitet gjennom lang tid, forteller prosjektleder Hilt.

Utredninger som har blitt utarbeidet underveis, og ikke minst det at alle parter jobber sammen om å skape det beste resultatet, gjør Askøy kommune trygge på at anlegget som nå skal bygges innfrir alle krav og forventninger.

Gleder seg til å komme i gang

Backe har lang erfaring fra å jobbe tett med kunder i utvikling av prosjekter, og skryter av Askøy kommunes engasjement, tydelighet i krav og positive innstilling til å jobbe i fellesskap om å finne de beste løsningene.

- Vi gleder oss veldig til å gå i gang med dette spennende og flotte prosjektet på Askøy. Kommunens mål har vært å sikre et kvalitetsbygg for innbyggerne med lavest mulig totalkostnad gjennom de neste 40 år. Prosjektet vi har skapt innfrir dette. Det er mye takket være et godt samspill med byggherre og dyktige rådgivere, sier Arne Kleivdal, daglig leder for Backe Bergen.

Back to top