Illustrasjonsfoto av Vigilo barnehage

Har du ikke barnehageplass fra før og ønsker plass fra høsten, må du søke innen 2.mars.

Du søker plass i kommunens nye opptakssystem VIGILO. NB! Selv om du har søkt plass tidligere og står på venteliste, må du registrere søknaden på nytt i VIGILO.

Hovedopptak

Fordeling av ledige barnehageplasser fra august er det vi kaller hovedopptak. Disse er forbeholdt dem som ikke har plass fra før og som oppfyller kriteriene for lovfestet rett til plass.

Slik søker du

Fyll ut elektronisk søknadsskjema: Søk barnehageplass i Askøy kommune.

Lovfestet rett

Lovfestet rett for hovedopptaket 2020 betyr:

  • Det må være søkt om barnehageplass innen fristen 2.mars 2020.
  • Barn som fyller 1 år innen 31.august 2020 har rett til å få en plass i barnehage i løpet av august.
  • Barn som fyller 1 år i september, oktober og november 2020 har rett til plass innen den måneden de fyller 1 år.

Prioritet

Du kan søke prioritet til barnehageplass i tråd med gjeldende kriterier.

Du kan legge dokumentasjon ved den elektroniske søknaden din eller ettersende den som brev til:

Askøy Kommune, Sektor barnehage, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø

Til hovedopptaket 2020 må dokumentasjon være mottatt innen søknadsfristen 1.mars.

Trenger du hjelp?

Du kan få hjelp hos Sektor barnehage i Energigården, Florvågvegen 6 (rett før tunnelen til Florvåg). eller på telefon 56 15 89 73.

Mer informasjon

Informasjon, barnehageoversikt og elektronisk søknadsskjema finner du på hjemmesiden: Barnehage

 

Back to top