Jente får vaksine i armen av helsesykepleier

Alle fastlegene på Askøy har nå gjort vurdering av om man vil tilby Janssen-vaksine. Det er frivillig for hver lege om man ønsker skrive resept på vaksinen.

- Tilbakemeldingen fra alle legekontor er at ingen av deres leger vil skrive ut vaksinen. Dette begrunnes med de faglige vurderinger som er gjort av Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Legeforeningen om at det man i Norge ikke anbefaler bruk av Janssen-vaksinen på dette tidspunktet i pandemien. Vaksinen kan gi alvorlige bivirkninger inkludert død, sier kommuneoverlege Kristin Cotta Schønberg.

Les mer om vaksinasjonsprogrammet på Askøy: Koronavaksine

Back to top