Noen kommuner er langt fremme i utviklingen av kart over eget areal, og har allerede mulighet til å vise terreng, bygninger og vegetasjon i 3D. Flertallet av kommunene har ikke tilgang på et slikt verktøy.

Pilot i 3D

Askøy har vært en pilot i prosjektet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet lanserer nå en veileder for hvordan kommuner kan ta i bruk 3D-modeller i planleggingen av strandsonen.

En 3D-modell er en digital terrengmodell, og kommunenorge blir nå invitert med for å teste veilederen - og dermed "surfe rundt" på Askøy.

3D-kart over Askøy

Har du lyst å klikke deg frem og tilbake, zoome inn og ut og leke deg litt? Kanskje du finner ditt eget hus?

Eksempel 3D-modell frå Askøy kommune

Les mer på departementets side: Inviterer kommunane til å teste ut 3D-visualisering av eigen strandsone

 

Back to top