Helsepersonell på vei inn, foto Unsplash

Akkurat nå trenger vi helsearbeidere, alt fra sykepleiere og vernepleiere til leger og andre helseyrker.

Her har vi skrevet litt om hvordan du registrerer deg og hva det innebærer:

Helsepersonell i hele landet gjør en svært god jobb for å forhindre spredning av koronasmitte, og situasjonen er en enorm belastning på helsevesenet. For å være sikker på at vi er godt nok bemannet i tiden fremover, søker Askøy kommune kontakt med personer som har helsefaglig kompetanse.

Registrer deg

Vi har nå behov helsepersonell, alt fra helsefagarbeidere til sykepleiere, vernepleiere, leger og andre helseyrker.

Klikk her for å registrere deg

Dersom du ikke har Askøy kommune som din hjemkommune kan du registrere deg via et felles søknadsskjema for Helse Bergen og omegnskommunene: 

Helsevesenet ditt treng deg til å bekjempe pandemien!

Hva skjer etter du har søkt?

Når du har registrert deg vil du få en tilbakemelding på e-post som bekrefter at søknaden er mottatt. Aktuelle kandidater med helsefaglig bakgrunn vil bli kontaktet etter hvert som behovene oppstår.

Kvalifikasjonskrav

For helsepersonell kreves det at du har offentlig godkjenning og politiattest. (se under)

Hvor bli du ansatt?

Du vil bli ansatt der hvor det er behov i Askøy kommune. Det kan være på et sykehjem, i hjemmetjenesten, på en bolig eller en annen helseinstitusjon. Dersom du har ønsker om hvor du vil jobbe i, kan du oppgi det i søknaden du sender inn.

Arbeidstid

Arbeidstidene blir avklart mellom deg og leder. Du kan inngå i turnus eller få enkeltvakter. Det er stort behov for helsearbeidere som kan jobbe turnus.

Lønn

Arbeidet er lønnet etter gjeldende regelverk. Dersom du jobber kveld og helg vil du få utbetalt tillegg for dette i henhold til tariff. Det samme gjelder eventuell overtid.

Kontrakt

Ved oppstart vil du få en rammeavtale (kontrakt) med lønn og arbeidsvilkår.

Opplæring

Du vil få opplæring på arbeidsstedet. Som en del av dette kreves det at du gjennomfører en nettbasert opplæringspakke.

Vil jeg bli utsatt for smitte?

Som helsearbeider kan du bli utsatt for smitterisiko, men Askøy kommune gjør alt vi kan for å redusere risiko gjennom ulike smitteverntiltak. På arbeidsstedet vil du bli informert om hvordan du skal forholde deg. Slik søker du om politiattest Som helsearbeider må du ha politiattest. Politiattesten skal ikke være mer enn tre måneder gammel. Du søker om politiattest på politiet.no.

For å få politiattest trenger du en bekreftelse fra Askøy kommune på at du er aktuell for arbeid i helsesektoren. Denne vil du få på e-post fra oss. Etter at du har fått bekreftelsen, fyller du ut vedlegget, lagrer det på din PC og legger det ved søknaden. Du får svar fra politiet i din digitale postkasse. Hvis du ikke har digital postkasse, oppretter du det hos Digipost eller E-boks.

Vi anbefaler at du snarest mulig søker om politiattest. Attesten viser du fram første arbeidsdag.

Har du spørsmål?

Kontakt Askøy kommune ved leder HR: Liv Vetås

Telefon: 976 97 959

eller folkehelsekoordinator Lisbeth Aasebø

Telefon 928 32 963.

Back to top