To hender deler en neve med jord og et frø som gror

Kommunen har tildelt 200.000 kroner i inkluderingstilskudd i 2022.

Tilskuddet skal bidra til å dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom, og er fordelt på 11 lag og organisasjoner.

«Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for lag og organisasjoner til å gi barn og unge muligheter til deltakelse og inkludering på viktige sosiale arenaer, som for eksempel fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon», skriver kultursjef Stig Ryland i saksutredelsen.

Tilskuddet skal bidra til å dekke:
• Kontingenter for barn og unge i lavinntektsfamilier
• Deltakeravgifter på turneringer, stevner og arrangementer
• Diverse forsikringer i forbindelse med deltakelse i turneringer og arrangementer
• Rekrutteringsarbeid som bidrar til å øke deltakelsen fra denne gruppen

Tilskuddet skal bidra til å redusere noe av den tapte inntekten som lagene får ved å inkludere barn og unge i lavinntektsfamilier

Lag                                                                 Tildelt

Askøy Taekwon-do klubb                           16 200

Askøy Karateklubb                                          500

Erdal skoles musikkorps                                4 400

Hetlevik idrettslag                                          4 800

Askøy Håndballklubb                                   39 188

Strusshamn skoles musikklag                      31 455

Askøy Fotballklubb                                       48 439

Askøy Ungdomslag                                        4 550

Vestsiden-Askøy Idrettslag                           38 236

Askøy Misjonskirke                                         1 466

Nordsiden IL Askøy                                       10 766

Back to top