Rådmann Eystein Venneslan og kommuneoverlege Kristin Cotta Schnberg

Som en av fire kommuner i landet er Askøy invitert til samtale med koronakommisjonen torsdag 20. august.

Trekke lærdom fra utbruddet

Koronakommisjonen, som ble oppnevnt av regjeringen 24. april 2020, skal gjennomgå og trekke lærdom fra covid-19-utbruddet i Norge. Ifølge mandatet skal kommisjonen kartlegge alle relevante sider ved myndighetenes håndtering av pandemien.

Deltar digitalt

Møtet holdes i Oslo, men på grunn av smittevernhensyn deltar Askøy digitalt.

- Ja, vi syns det er mer hensiktsmessig å være med via skjerm. Det er både langt å reise til Oslo, samtidig som vi opprettholde smittevern bedre ved å delta på denne måten, sier kommuneoverlege Kristin Cotta Schønberg.

Hun skal delta på møtet sammen med rådmann Eystein Venneslan.

Ser på forbedringspunkter

Formålet med møtet er å innhente erfaringer og råd fra sentrale forvaltningsorganer og de fire utvalgte kommunene. Kommisjonen ønsker særlig å få innspill om hva Askøy ser som de viktigste lærings- og forbedringspunktene for pandemihåndtering og samfunnets samlete beredskap og krisehåndtering. Kommisjonen søker også innspill til konkrete problemstillinger som bør belyses i kommisjonens arbeid.

De andre kommunene som er invitert med er Oslo, Tromsø og Frosta. Erfaring fra krisehåndtering

- Hvorfor ble Askøy valgt ut?

- Vannsaken på Askøy i fjor er en av årsakene. Kommisjonen har tatt med oss siden vi har jobbet mye med krisehåndtering både underveis i fjor, og i etterkant. Det kan være noe kommisjonen ser på som interessant.

I invitasjonen står det: «Vi oppfordrer kommunen til å belyse hvordan samarbeidet og ansvarsdelingen mellom statlige og kommunale organer har fungert.»

 

Back to top