E-torgKommunen har en rekke tilrettelagte tjenester. Innsyn og selvbetjening er gratis som før, se Kartportaler. Tilrettelagte tjenester for innbyggere, næringsliv med flere finner dere på kommunens E-torg, som betalingstjenester.

Back to top