En dame og to menn som har fått blomst og et bilde

Vi gratulerer AS Hanøy riggboring med tildelingen av miljøfyrtårn. Prisen ble delt ut av ordfører Siv Høgtun under kommunestyremøtet 11. mai 2023.

Strenge krav

Miljøfyrtårnvirksomheter må dokumentere og oppfylle både lovbestemte krav og krav pålagt av Miljøfyrtårn. Kravene og sertifiseringsarbeidet omfatter miljøaspektene energi, avfall, transport, innkjøp og arbeidsmiljø.

Virksomhetene skal gjennomføre tiltak for å skape en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Å ha gjennomført miljøfyrtårn-sertifisering vil ofte være et konkurransefortrinn for virksomhetene.

Om AS Hanøy Riggboring

Bedriften er en maskinentreprenør som utfører alt av boring, graving, fundamentering, sprenging, murerarbeid og maskin transport.

De har laget rutine for innkjøp for å redusere virksomhetens miljøbelastning, og for avvikshåndtering for å kunne lukke avvik og hindre gjentakelse. Bedriften har fokus på HMS og at de ansatte har personlig verneutstyr og god opplæring.

Det er utført en risikovurdering, og Hanøy Riggboring har laget rutiner for å begrense skade ved gravearbeid og ved håndtering og oppbevaring av eksplosiver. De har sjekkliste for transport av farlig gods og har beredskapsplan for eventuell akutt forurensing.

Back to top