Tekst i bilde: Møte mellom mennesker

Velkommen til  Askøy frivilligsentral sitt årsmøte 20. mars 2023 klokken 18.00 i frivilligsentralen sitt lokale i Rådhuset

Årsmøte er åpent for alle og krever ingen påmelding.

Gi gjerne en beskjed til daglig leder på: dersom du ønsker å delta.

Det er kun styremedlemmer i Askøy Frivilligsentral som har stemmerett. Representanter fra frivillige organisasjoner har talerett. Saker til årsmøte må meldes skriftlig til daglig leder på
e-post senest innen onsdag 15. mars.

Saksliste:

01/23: Åpning og konstituering

02/23: Godkjenning av innkalling

03/23: Årsrapport 2022

04/23: Innkomne saker

05/23: Regnskap 2022

06/23: Budsjett 2023

07/23: Valg

 

Ingunn Alver                                              Tina Elizabeth E. Dale

Styreleder                                                  Vikarierende daglig leder

Back to top