Illustrasjonsfoto av barnehagebarn som bygger

Regjeringen har vedtatt at barnehagene skal åpne fra mandag 20. april. De kommunale barnehagene på Askøy åpner mandag 20.april.

Det er eier i de private barnehagene som bestemmer når de åpner, fra 20.april til seinest 27.april.

Nasjonale føringer

Askøy kommune følger nasjonal smittevernveileder for barnehager. Den nasjonale veilederen har tre hovedtrekk:

  1. Syke personer skal ikke være i barnehagen
  2. God hygiene
  3. Redusert kontakthyppighet mellom personer. Mer utetid og mindre grupper av barn er sammen med faste ansatte.

Trygt å sende barna i barnehagen

Mange barn og voksne er glade for at barnehagene nå skal åpne igjen, men noen kan også være bekymret for smitte. Flere har nok kjent på at de er trygge for smitte i eget hjem. Nå skal vi skape en trygg barnehagehverdag for barna, ved å følge den nasjonale veilederens anbefalinger

For å begrense smitte har vi nå satt i gang en rekke tiltak i barnehagene. Foreldre og barn bidrar ved å følge rådene fra helsemyndighetene. I perioden framover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene.

I barnehagene vil vi være spesielt opptatt av å:

  • vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask
  • ha godt renhold i barnehagene
  • vaske leker jevnlig
  • være ekstra mye ute med barna i tiden framover
  • ha mindre grupper av barn som er sammen med faste ansatte

Brev til foresatte

Fredag 17.4.2020. er det sendt ut brev til foresatte.

Les brevet her:  pdf Gjenåpning av barnehagene 20 april 2020 (372 KB)

Den enkelte barnehage vil i tillegg sende ut informasjon om praktisk organisering i barnehagen.

Foreldrebetaling

Når barnehagene åpner igjen, blir det foreldrebetaling som vanlig. Foreldre skal betale fra den dagen de igjen får tilbud om plass (20.april). Barn som ikke har tilbud om plass, vil som før ikke betale for plassen (f.eks. barn, familier som i veilederen defineres som risikogrupper).

Barn som allerede er i barnehagen, skal betale fra 14. april.

Det vil være en del foreldre som har hatt en nedgang i inntekt som følge av for eksempel permitteringer. Disse kan søke om inntektsmoderasjon i foreldrebetalingen i barnehage på ordinær måte.

Se informasjon her: Pris og moderasjonsordninger


Slik blir hverdagen i barnehagen

Redusert åpningstid

De kommunale barnehagene i Askøy kommune vil være åpen fra klokken 08.00 –15.30 fra 20. april. De private barnehagene bestemmer selv hvordan de vil organisere det.

Redusert åpningstid gir barnehagene mulighet for styrket bemanning i den tiden barna er i barnehagen. Alle ansatte kan være på jobb samtidig, og barn og ansatte skal deles inn i fast grupper som er sammen hele dagen. På denne måten sikrer vi at bemanningsnormen i barnehageloven gjennomføres i tilnærmet hele åpningstiden, samt at vi klarer å oppfylle den nasjonale veilederens anbefalinger om faste grupper for barna gjennom dagen og uken.

Levering og henting av barn

Veilederen anbefaler at ansatte i barnehagen vil ta imot foresatte og barn ute. Dette for å unngå at for mange personer skal være sammen inne i barnehagelokalene. Den enkelte barnehager informerer om hvordan dette organiseres praktisk.

Faste grupper

Barnehagene må dele alle barna inn i faste grupper med faste ansatte. Disse gruppene skal være mest mulig fordelt på ulike rom i barnehagene, og vil i større grad fordele gruppene ute og inne. Barnehager kan legge til rette for flere utegrupper, der dette lar seg gjøre.

Hygiene og smittevern

De viktigste tiltakene for å hindre smitte, er god og hyppig håndvask. Alle ansatte og barn må vaske hender når de kommer, før og etter måltid, etter stell og toalettbesøk, og når de går inn og ut av barnehagen. Hendene skal vaskes i minst 20 sekunder, og deretter tørkes med engangs papirhåndklær. Barnehagen må ha tilgjengelig antibac til bruk der ikke såpe og vann kan brukes, f.eks på tur utenfor barnehagen. Man må da også ha med våtservietter for å vaske bort skitt før man bruker antibac.

Lekemiljøet inne og ute

Barnehagene må legge til rette lekemiljøet inne og ute, slik at vi kan ta nødvendige og realistiske smittevernhensyn. En del leker må ryddes bort, særlig lekemateriell som er vanskelig å rengjøre, som tøyleker. Leker skal ikke tas med hjemmefra.

Soving

Den enkelte barnehage informerer om hvordan de organiserer barns behov for soving i løpet av dagen.

Måltid

Den enkelte barnehager informerer om hvordan de organiserer matservering og måltid i barnehagen.

Renhold

Det vil bli styrket renhold i de kommunale barnehagene. Renhold på utsatte områder, berøringspunkt i barnehagen utvides til minimum to ganger daglig, og i tillegg vil det bli hyppig vask av leker og overflater gjennom dagen. Rutiner og lokale renholdsplaner tilpasses den enkelte barnehage.

Sykdom og risikogrupper

Barn og ansatte som har luftveisplager, eller er syke skal ikke være i barnehagen disse dagene. Ved symptomer skal de hentes så raskt det lar seg gjøre, og være hjemme til de har vært symptomfri et døgn.

Folkehelseinstituttet har oversikt over personer i risikogrupper. Disse personene skal ikke komme i barnehagen

Se her hvem dette gjelder: Råd og informasjon til risikogrupper og deres pårørende


Har du spørsmål?

På regjeringen.no er det lagt ut svar på de vanligste spørsmålene om den nasjonale smittvernveilederen:

Spørsmål og svar om veilederen for smittevern i barnehagen

Har du spørsmål om smitteverntiltak, ring kommunens informasjonstelefon om koronavirus: 56 15 57 57

Har du spørsmål om praktiske ting ved oppstart i barnehagen, kontakt barnehagen din.

Har du spørsmål om barnets eller din egen helse, kontakt fastlegen din.

Back to top