Varsel for Vann og avløp

Bevissthet rundt vannforbruk er viktig

Vi har dessverre ikke ubegrenset med rent drikkevann. Les mer om årsaken
for at vi ber innbyggerne begrense vannforbruket HER.

Askøy 2020 - Omstillingsprogram

Askøy 2020 - Omstillingsprogram

Kommunalavdeling levekår ønsker å ha øye for hele mennesket. Det betyr at vi skal ha innbyggernes behov og opplevelse som rettesnor. Vi har satt i gang fem omstillingsprogram frem til 2020, og intensjonen er å tydelig vise hvilke oppgaver vi satser på, og hvordan vi skal gå frem for å løse dem.

Program : Aktiv og trygg omsorg - hele livet

Program : Aktiv og trygg omsorg - hele livet

Hensikten med programmet er at brukere som mottar helse- og omsorgstjenester skal ha kontroll over eget liv og mestre hverdagen.
Program: Barnefattigdom

Program: Barnefattigdom

Hensikten med programmet er å redusere barnefattigdom og konsekvensene av det å vokse opp i lavinntektsfamilier.
Program: Boligsosialt velferdsprogram

Program: Boligsosialt velferdsprogram

Hensikten med programmet er å sikre at alle askøyværinger bor trygt og godt.
Program: En landsby rundt sårbare barn og familier

Program: En landsby rundt sårbare barn og familier

Hensikten med programmet er å fremme sårbare familiers evner til gode valg for seg selv, barns utvikling og framtidsmuligheter.
Program: Inkludering

Program: Inkludering

Hensikten med programmet er å sikre god inkludering og kvalifisering av nyankomne flyktninger som bosettes i Askøy kommune.
Program: Mobbefri oppvekst

Program: Mobbefri oppvekst

Barn og unge skal oppleve trygge og gode oppvekstmiljø, der ingen opplever mobbing eller krenkende ord og handlinger.